درباره ما

ستاد برگزاری عید بیعت در اصفهان مجری این مراسم بزرگ ، به نمایندگی از موسسه مصاف ایرانیان است
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس